Firmatræning

Styrk virksomheden – Skab vækst og resultater med udendørstræning på arbejdspladsen

En god fysisk form og mental styrke har markant indflydelse på vores præstationer, sygefravær og produktivitet på jobbet. Motion giver ikke blot det enkelte individ større velvære og øget livsglæde, men bidrager i særlig grad til virksomhedens vækst, konkurrence- og innovationsevne qua medarbejderens generelt højere trivsels- og helbredsniveau.

Skovfit.dk tilbyder virksomheder udendørs naturlig- og mental træning – i virksomhedens naturlige omgivelser. Fysisk- og psykisk træning i frisk luft, i eller uden for arbejdstiden, ved udnyttelse af virksomhedens omkringliggende terræn og brug af naturens egne ressourcer, redskaber og fysiske love.

Resultatet er til gavn for både virksomhed og medarbejder:
– Styrket motivation og koncentrationsevne → højere produktivitet
– Mental styrke og beslutningskraft → bedre beslutninger, færre fejl
– Bedre stresshåndtering, helbred og større robusthed → mindre fravær
– Øget velvære og socialt sammenhold → lavere personaleomsætning
– Højere livskvalitet → større tilfredshed og bedre arbejdsklima
– Unikke personalegoder giver høj brandingværdi → tiltrækning af talent Ganske enkelt et bedre liv for den enkelte og bundlinje for virksomheden.

TRÆNING I NATUREN styrker alle typer virksomheder og medarbejdere:
– 15 minutters let udendørs fitness og mentalt fokus – i arbejdstøjet
– 45 minutters udendørs fitness med tempo og styrke – giver sved på panden
– Yoga og mindfulness i skov og natur
– Skræddersyede events, teambuilding og udendørs aktiviteter – til sommerfest, seminar.

En fælles indsats giver bedre resultater:
– Giv hele virksomheden mulighed for træning i frisk luft og natur
– Målret tilbud for specifikke medarbejdergrupper for optimal effekt – Styrk teamet, projektgruppen, samarbejde på tværs
– Program for individuelle ledere og medarbejdere

Skovfit.dk opfordrer virksomheder til at honorere de enkelte medarbejderes deltagelse med personalegoder såsom længere ferie, kortere arbejdsuge, motion i arbejdstiden, sportstøj etc. – med stærkere branding og større tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til følge.

Skovfit.dk styrker folkesundheden og skaber vækst og velfærd.

Vi kommer ud til jeres arbejdsplads og finder træningsmuligheder i jeres omgivelser.

Eller book en VILD TEAMBUILDING