Planken med knæbøj på træstub

Stå på stubben i planke – hvilende på dine underarme og ret som en tinsoldat.
Sænk dine knæ – enten ét ad gangen eller begge på én gang.
15 repetitioner.
Gentages 3 gange.
Hårdere 
Lig på jorden i stedet.
Lettere
I stedet for at hvile på dine underarme, stræk dine arme i stedet.
Husk
  • Ikke at lave flitsbue med kroppen.
  • Ikke at løfte bagdelen i vejret.
  • Neutral nakke.