Uddrag fra min bog TRÆN MED NATUREN

Jeg har netop udgivet bogen  TRÆN MED NATUREN af Jeanett Debb

Jørgen Bo Larsen – professor emeritus ved institut for geovidenskab og naturforvaltning KBH universitet har skrevet et citat til forsiden af min bog – Skoven handler ikke bare om træer – den handler om os, vores behov, vores ønsker, vores drømme.

Jeg har fået en uvurderlig sparring af ham omkring min bog – bl.a har jeg delt i min bog, min fascination af træer – og da det især er træning lige netop MED TRÆER min bog handler om, synes jeg at jeg ville dele lidt ud her. Det er så gjort i kyndig sparring med netop Jørgen Bo Larsen

 

 

 

 

 

Her er et uddrag

LIDT OM TRÆERNE

Bøgen hører til her i Danmark. Den indvandrede omkring 1000 år f.Kr. 50 Faktisk er bøgen så gammel, at man mener, at ordet bogstav stammer tilbage, til dengang vikingerne skar runer i en bøgestav. Dengang hed bøgen ikke en bøg, men en bog. Således opstod ordene bog og bogstav.

Moderbøg Modertræet kan kende sit eget afkom og hjælper sine børn, så de ikke vokser for hurtigt. De store bøgetræer skygger for de små, så der kun akkurat kommer lys nok ned til dem. Det kan virke mærkeligt, men det har vist sig, at de træer, der vokser stille og roligt, har størst mulighed for at blive gamle og stærke, hvis de får lov at vokse og dø i en naturlig livscyklus og gerne omgivet af artsfæller.

De ældste er de mest værdifulde Noget andet forunderligt i træernes verden er, at jo ældre de er, des mere giver de. Og ser vi på dette fænomen med miljøbrillerne, så er det virkelig vigtigt, at de gamle får lov at overleve. Gamle træer, som langsomt svækkes og dør, er således vigtige for en række hulrugende fugle og flagermus samt insekter og svampe.

I moderne skovbrug fælder man træerne, inden de bliver så gamle. Heldigvis ved man godt i dag, at man skal lade skoven beholde nogle af sine gamle. Men er det nok?

Træer kan blive ældgamle. De kan overleve os alle sammen. Et bøgetræ er stadig ungt, når det er 80- 100 år. Nogle træer kan blive tusindvis af år. Det finder jeg helt magisk.

Den magiske kraft, en helt uberørt skov med ældgamle træer og et økosystem, der passer sig selv, rummer, er efter min mening uden sammenligning. Et gammelt bøgetræ kan hjælpe os af med mere CO2 end et ungt bøgetræ, da det gamle træ kan indeholde meget mere CO2 end det unge. Så i kampen mod de naturkatastrofer, der ifølge mange forskere vil klemme livet ud af menneskeheden, er det en rigtig god investering at lade træerne vokse op og blive ligeså gamle, som de overhovedet kan, langt ind i fremtiden – og lang tid efter, at du og jeg har stillet træskoene. Det er derfor ikke kun nødvendigt at plante nye træer, men også at bevare de skove, vi allerede har.

”Vi har brug for at lade mange flere træer blive gamle, så de kan lagre mest muligt kulstof og dermed skåne atmosfæren for mest muligt CO2.” Nora Skjernaa Hansen, Danmarks Naturfredningsforening

Det er også meget vigtigt, at træerne får lov at dø og forgå i jord, der ikke planlægges opdyrket. Begynder man at opdyrke igen og rode rundt i jordbunden, frigives CO2’en blot igen og stiger op i atmosfæren. Det kræver altså, at vi lader skovjorden gøre arbejdet uden at blande os.

TRÆNING MED TRÆER ER MAGISK

Flyt træningen ud blandt træer, stubbe og stammer. Jeg vil gerne vise dig hvor nemt det er.

LÆS HELE BOGEN TRÆN MED NATUREN AF JEANETT DEBB TRYK